Kontakty:

Podmínky spolupráce

Překlady polština:

Termín realizace zakázky:

 • kratší překlady - průběžně
 • rozsáhlejší texty - dohodou

Převzetí / předání zakázky:

 • elektronickou poštou
 • tradiční poštou
 • faxem
 • osobně

Tlumočení polština:

 • nutná dohoda předem
 • možnost dopravy na místo

Platební podmínky:

 • na základě daňového dokladu
 • hotovost při převzetí zakázky
 • bezhotovostním převodem na základě faktury

Warszawa - panorama centra