Kontakty:

Podmínky spolupráce

Překlady polština:

Termín realizace zakázky:

  • kratší překlady - průběžně
  • rozsáhlejší texty - dohodou

Převzetí / předání zakázky:

  • elektronickou poštou
  • tradiční poštou
  • osobně

Tlumočení polština:

  • nutná dohoda předem
  • možnost dopravy na místo

Platební podmínky:

  • na základě daňového dokladu
  • hotovost při převzetí zakázky
  • bezhotovostním převodem na základě faktury

Warszawa - panorama centra