Kontakty:

Polština - překlady a tlumočení

Nabízím kompletní servis služeb v oblasti: překlady polština - čeština a obráceně. Jsem bilinguální rodilý mluvčí (polština, čeština) a specializuji se pouze na překlady a tlumočení v této jediné jazykové kombinaci. Hovořím také anglický a ruský. Jsem absolventem brněnské VUT a mám za sebou praxi ve strojrenství, dopravě, obchodu a IT (tvorba webových prezentaci), a to jak v Polsku, tak i v Česku.

Několik posledních roků se zabývám překlady z a do polštiny, kde využívám bohaté zkušenosti získané v průběhu profesní kariéry. Umožňuje to poskytovat překladatelské služby ve vysoké kvalitě. Spolupracuji také s dalšími odborníky, kteří v případě jakýchkoliv nejasností jsou připraveni poradit s odbornou a profesní terminologii. Doufám, že pokud tuto nabídku využijete, budete 100% spokojeni s překlady z polštiny a do polštiny.

Rozsah služeb:

  • překlady obecných textů
  • překlady obecné a obchodní korespondence
  • překlady odborných textů
  • překlady reklamních textů
  • překlady internetových stránek.../ další podrobnosti...
  • tvorba firemních a soukromých webových prezentaci.../ další podrobnosti...
  • tlumočení - obchodní jednání

Samozřejmostí:

  • odhad ceny zakázky je bezplatný a nijak Vás nezavazuje k objednávce překladu
  • všechny dokumenty předané ke zpracování resp. ke stanovení ceny zakázky jsou považovány za důvěrné

Warszawa - pozdní podvečer